Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Regelen jullie dat zelf?

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor je kind. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afgesloten? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.

Beschermende kleding en schoenen

Leerlingen dragen beschermende kleding in praktijklokalen. Deze kleding krijgen ze van school. Daarnaast schaf je zelf werkschoenen of dichte schoenen aan voor een aantal werkzaamheden. Deze zijn verplicht tijdens het werken in onder andere het technieklokaal en de keuken.

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school. Ook heeft de leerling een eigen agenda, in overleg met de leraar.

Gymkleren en schoenen

Leerlingen hebben twee keer per week gym. Je zoon of dochter neemt hiervoor een sportschoenen met stroeve zolen (géén zwarte zolen) mee. En ook een korte sportbroek en t-shirt. Voor het douchen na de gymles is een eigen handdoek nodig. Als je kind niet kan gymmen, geef dan een briefje mee.

Medicijnen

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Wij bergen de medicijnen op school veilig op.

Opvang na school

Steeds meer leerlingen van De Linde gaan naar de buitenschoolse opvang (bso) van de JP van den Bent stichting. Hiervoor is een indicatie nodig. Deze kun je aanvragen via de gezinscoach, zie de pagina Contact. Eventueel kun je samen met bso Deventer vervoer naar de bso afstemmen.

Ouderbijdrage

Wij vragen géén vrijwillige ouderbijdrage. Wel vragen we soms een vrijwillige bijdrage voor excursies. Zijn de kosten te hoog? Vraag gerust financiële ondersteuning aan bij Stichting Leergeld Deventer. Lees meer op www.leergelddeventer.nl of bel 0570 – 67 25 99.

Vervoer

Woont een leerling meer dan twee kilometer van school? Dan kun je vervoer via een taxibus aanvragen bij de gemeente. Let op: vraag dit elk jaar opnieuw aan. De regels voor het dagelijkse vervoer naar en van school met een taxibusje zijn vastgelegd in een vervoersprotocol. Dit protocol kun je opvragen bij de gemeente.

Wajong-uitkering

Is een leerling 18 en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan kun je een Wajonguitkering aanvragen bij het UWV. Ook als de leerling nog naar school gaat.

Na school naar een andere plek

Klaar met school? De gemeente is verantwoordelijk voor arbeidstoeleiding of een dagbestedingslocatie. Dit valt onder de Participatiewet. Meer weten? Neem contact op met onze coördinator arbeidstoeleiding. 

Meer contactgegevens