Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf? 

Beschermende kleding en schoenen 
Leerlingen dragen beschermende kleding in praktijklokalen. Deze kleding krijgen ze van school. Daarnaast schaffen leerlingen zelf werkschoenen of dichte schoenen aan voor een aantal werkzaamheden. Deze zijn verplicht tijdens het werken in onder andere het technieklokaal en de keuken. 

Boeken en leermiddelen 
De schoolt regelt lesmateriaal zoals boeken en schriften. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school. Ook heeft de leerling een eigen agenda, in overleg met de leraar. 

Gymkleren en schoenen 
Leerlingen hebben twee keer per week gym. Leerlingen nemen hiervoor sportschoenen met stroeve zolen (géén zwarte zolen) mee, plus een korte sportbroek en T-shirt. Voor het douchen na de gymles hebben zij een eigen handdoek nodig. Als uw kind niet kan gymmen, geef dan een briefje mee. 

Medicijnen 
Als een kind tijdens schooltijd medicijnen nodig heeft, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook horen we het graag als de medicatie stopt of verandert. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders. 

Aansprakelijkheidsverzekering 
Als uw kind schade veroorzaakt bij een ander, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor uw kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin? Dan is uw kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd. 

Opvang na school 
Steeds meer leerlingen van vso De Linde gaan naar de buitenschoolse opvang (bso) van de JP van den Bent stichting. Hiervoor is een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen via de gezinscoach, zie de pagina Contact. Eventueel kunt u samen met bso Deventer vervoer naar de bso afstemmen. 

Ouderbijdrage 
We vragen geen vrijwillige ouderbijdrage. Wel vragen we soms een vrijwillige bijdrage voor excursies. Zijn de kosten te hoog? Vraag gerust financiële ondersteuning aan bij Stichting Leergeld Deventer. Lees meer op www.leergelddeventer.nl of bel 0570 – 67 25 99. 

Vervoer 
Woont uw kind meer dan twee kilometer van school? Dan kunt u vervoer via een taxibus aanvragen bij de gemeente. Let op: vraag dit elk jaar opnieuw aan. De regels voor het dagelijkse vervoer naar en van school met een taxibusje zijn vastgelegd in een vervoersprotocol. Dit protocol kunt u opvragen bij de gemeente. 

Wajong-uitkering 
Is uw kind 18 jaar en volledig en duurzaam arbeidsongeschikt? Dan kunt u een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV. Ook als uw kind nog naar school gaat. 

Na school naar een andere plek

Klaar met school? De gemeente is verantwoordelijk voor arbeidstoeleiding of een dagbestedingslocatie. Dit valt onder de Participatiewet. Meer weten? Neem contact op met onze coördinator arbeidstoeleiding. 

Meer contactgegevens