Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier leest u meer over vervoer naar school en wat u moet doen als uw kind niet naar school kan komen. 

Ziek 
Is uw kind ziek? Bel vóór 8.45 uur naar school. We zijn bereikbaar op nummer 0570 – 67 21 79. Geef het ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist. Loopt uw kind stage? Geef het dan ook door aan de stageplek en het stagebureau. We vinden het fijn als u de dag vóór uw kind weer naar school komt ook belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact op voordat uw kind naar huis gaat. 

Vervoer naar school 
Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. U kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin u woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. Dit doen we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen! 

Thuisblijven 
Is uw kind lang of vaak ziek? Dan neemt de leraar, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding. 

Vermoedt u dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte uren onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk bij de directeur. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen. We zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Te laat en ongeoorloofd verzuim 
Bij ongeoorloofd verzuim en wanneer uw kind vaak te laat komt, nemen we contact op. Daarnaast moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar bezoekt de leerplichtambtenaar de groepen om algemene informatie te geven. 

Stalling 
Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.