Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek

Is je kind ziek? Bel vóór 8.45 uur naar school. We zijn bereikbaar op nummer 0570 - 672179. Geef het ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Loopt je kind stage? Geef het dan ook door aan de stageplek en stagecoördinator. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt ook weer even belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat zonder speciaal vervoer de leerling niet naar school kan komen. Dit doen we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen!

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de leraar, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot word. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.
Vermoed je dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte uren onderwijs te halen? Meld dat dan zo snel mogelijk aan de directeur. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat en/of ongeoorloofd verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim en wanneer je kind vaak te laat komt, nemen wij contact op. Daarnaast moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar bezoekt de leerplichtambtenaar de groepen om algemene informatie te geven.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Op het schoolplein lopen we met de fiets aan de hand. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.