Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. We hebben naast onze gedragscode duidelijke vso-afspraken waar we ons aan houden! 

Alcohol en drugs 
Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn we heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders. 

Calamiteiten 
Ieder jaar oefenen we meerdere malen met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Hierdoor weet iedereen zo goed mogelijk wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd. 

Eten en drinken 
Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. Twee dagen per week is onze schoolkantine open. U kunt dan voor weinig geld een verse kop soep, gezond broodje of gezonde snack bestellen. Tijdens schooltijd eten we gezond. In de ochtendpauze bij voorkeur fruit. 

Mobiele telefoons 
Onder schooltijd gebruiken leerlingen geen mobiele telefoons, tenzij ze deel uitmaken van de les. Leerlingen bergen hun telefoon op in hun kluisje. 

Roken 
Het is streng verboden om te roken in school of op het schoolplein. 

Verzekering 
We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Uw kind is dan meeverzekerd als inzittende. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen. 

Waardevolle spullen 
Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Verloren spullen, telefoons of brillen die kapot zijn gevallen, zijn dus niet verzekerd.