Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. We hebben naast onze gedragscode duidelijke vso-afspraken waar we ons aan houden!

Activiteiten

De activiteitencommissie organiseert feestelijke activiteiten zoals kerst en Pasen. De commissie bestaat uit enkele ouders en teamleden uit de klankbordgroep ouderbetrokkenheid.

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt, volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders en verzorgers.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we meerdere malen met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. Op dinsdag en donderdag is onze schoolkantine open. Je kunt dan voor weinig geld een verse kop soep, gezond broodje of gezonde snack bestellen. Tijdens schooltijd eten we gezond. In de ochtendpauze bij voorkeur fruit.

Mobiele telefoons

Onder schooltijd gebruiken leerlingen geen mobiele telefoons, tenzij ze deel uitmaken van de les. Leerlingen bergen hun telefoon op in hun kluisje.

Roken

Het is streng verboden om te roken in school of op het schoolplein.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.