Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. En dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Gericht op de toekomst

Ons onderwijs is gericht op wat de leerling in de toekomst gaat doen. Op het gebied van wonen en werken, actief burgerschap en vrije tijd. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reƫel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. We gaan uit van hun kwaliteiten en mogelijkheden. Leerlingen ontdekken waar hun grenzen liggen en leren om hulp te vragen.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en bewegen

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. Leerlingen krijgen wekelijks gymlessen. Ook zijn er regelmatig sportieve activiteiten buiten school, zoals sportdagen en schaatsen bij De Scheg. Plezier staat daarbij voorop. We werken samen met Special Heroes. Dit is een landelijk programma dat kinderen en jongeren meer wil laten bewegen. Veel van onze leerlingen zijn lid van een sportvereniging. Neem voor meer informatie contact op met de combinatiefunctionaris.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende expressieve en creatieve vakken. Ook stimuleren we hen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school bij De Bloemendal. Bijvoorbeeld kunst, muziek, dans en theater. Of stop-motion en gamedesign. Dit doen we samen met Kunstcircuit Deventer. Voor oudere leerlingen heeft De Linde twee kunstateliers buiten school. Leerlingen maken kunstwerken en doen mee aan exposities. Ze vergroten op een geweldige manier hun gevoel voor eigenwaarde. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen die zich moeilijk in taal kunnen uitdrukken. Neem voor meer informatie contact op met de combinatiefunctionaris.

Belevingsgericht

Voor leerlingen in leerroute 1 en 2 heeft de school een eigen programma waarbij de beleving van de leerlingen centraal staat. Het LACCS- programma vormt daarbij het uitgangspunt. Het belangrijkste in dit programma is een goed leven voor de leerlingen. Voor een goed leven moet er aandacht zijn voor de vijf ontwikkelingsgebieden. Te weten: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Vanuit het LACCS programma volgt een leerling een voor hem of haar passend onderwijsaanbod. Belangrijk onderwijsdoel is dat deze leerlingen hun zelfredzaamheid zo veel als mogelijk vergroten.