Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat past en dat rekening houdt met specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap. 

Gericht op de toekomst 
Ons onderwijs is gericht op wat de leerling in de toekomst gaat doen op het gebied van wonen en werken, actief burgerschap en vrije tijd. Het accent ligt op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. We gaan uit van hun kwaliteiten en mogelijkheden. Leerlingen ontdekken waar hun grenzen liggen en leren om hulp te vragen. 

Burgerschap 
De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een ­multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. 

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen. 

Sport en bewegen 
Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook graag op vso De Linde. Leerlingen krijgen wekelijks bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Ook zijn er regelmatig sportieve activiteiten buiten de school, zoals sportdagen en clinics. Plezier staat daarbij voorop. Als school werken we samen met Special Heroes. Dit is een landelijk sportstimulerings­programma dat kinderen en jongeren meer wil laten bewegen. Ruim de helft van onze leerlingen is lid van een sportvereniging in regulier of G-verband. Wilt u meer informatie over passend sportaanbod voor uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de combinatiefunctionaris. De contactgegevens staan achterin deze gids. 

Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur is een belangrijk onderdeel in ons onderwijsaanbod. Muziek, dans, drama, creatieve expressie, beeldende kunst en nieuwe media komen aan bod. 

Naast dat in alle klassen verschillende kunstzinnige werkvormen aan bod komen, dan vaak zijn gekoppeld aan het thema, geeft onze kunstdocent kunstlessen aan alle onderbouwgroepen. Ze maakt hierbij gebruik van ons kunstlokaal bij de leerlocatie ‘De Bloemendal’. 

Leerlingen maken kunstwerken en exposeren hun werk. Ze vergroten op een geweldige manier hun gevoel van eigenwaarde. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen die zich moeilijk in taal kunnen uitdrukken. Wij werken intensief samen met het Deventer Kunstcircuit waarmee wij gezamenlijk, met verschillende cultuuraanbieders, passende lessen ontwikkelen en aanbieden. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van een breed cultuuraanbod zoals bezoeken aan musea, theater en voorstellingen. 

Neem voor meer informatie contact op met de combinatiefunctionaris. De contactgegevens staan op de pagina contact. 

Belevingsgericht 
Voor leerlingen in leerroute 1 en 2 hebben we een eigen programma waarbij de beleving van de leerlingen centraal staat. Het LACCS-programma vormt hierbij het uitgangspunt. Het belangrijkste in dit programma is een goed leven voor de leerlingen. Voor een goed leven moet er aandacht zijn voor de vijf ontwikkelingsgebieden: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Vanuit het LACCS-programma volgt een leerling een passend onderwijsaanbod. Belangrijk onderwijsdoel is dat deze leerlingen hun zelfredzaamheid zo veel mogelijk vergroten.