Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding is de voorbereiding op dagbesteding of (beschutte) arbeid na school. We begeleiden de leerling in verschillende fases naar een geschikte plek in de richtingen Groen, Atelier, Techniek, Consumptief of Dienstverlening. Leerlingen ontdekken welk werk bij ze past en wat ze leuk vinden. Ze leren werknemersvaardigheden en ontwikkelen een goede werkhouding. Ook passen ze in de praktijk toe wat ze leren op school.

Arbeidsinteressetest

Leerlingen maken een arbeidsinteressetest om hun belangstelling voor verschillende werkvelden te ontdekken. Deze test is de basis voor een gesprek met de leerling en ouders om een stageplek te kiezen. Ook nemen we een zogenoemd Siabo-assessment af om de stagegeschiktheid te meten.

Leerwerkplekken

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstige stage hebben we begeleide leerwerkplekken buiten de school voor catering, fietstechniek, kunst, groothuishouding en groen. Een van onze externe werkplekken is het MatchPOinD-trainingscentrum. Hier leren leerlingen werknemersvaardigheden in de praktijk toe te passen. Ook voeren ze productiegerichte werkzaamheden uit.

Stages

Leerlingen volgen verschillende soorten stages:

  • Leerlingen die uitstromen naar dagbesteding lopen stage bij zorginstellingen zoals De Parabool en JP van den Bent stichting. Ze kunnen daar stage lopen industrieel werk, de bakkerij, kwekerij, wasserij en textielwerkplaats.
  • Leerlingen die uitstromen naar betaald werk lopen stage bij bedrijven. Bijvoorbeeld winkels, supermarkten, bouwbedrijven, woon- en zorgcentra, plantenkwekerijen, schoonmaakbedrijven en industriĆ«le bedrijven.

Stageduur
De lengte van een stageperiode en het aantal dagen per week verschilt per leerling. Met voortgangs- en evaluatiegesprekken houden we bij hoe het gaat. Onze coƶrdinator arbeidstoeleiding bezoekt de leerling regelmatig op de stageplek. De stagebegeleider stelt een eindverslag op. Dit doet hij op basis van een eindgesprek met de leerling en de stagebieder.

Catering Consumptief

Leerlingen kunnen stage lopen bij Catering Consumptief. Dat is de catering van De Linde. Ze verzorgen hun eigen gezonde schoolkantine, doen cateringopdrachten voor externe bedrijven of werken op locatie. Ook kunnen leerlingen een formele interne stage lopen. Deze leerlingen verzorgen de totale catering aan derden in hun eigen schoolrestaurant.