Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we leerlingen vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap. 

Arbeidstoeleiding 
Arbeidstoeleiding is de voorbereiding op dagbesteding of (beschutte) arbeid. We begeleiden de leerling in verschillende fases naar een geschikte plek in de richtingen Groen/buitenwerk, Kunst, Techniek, Consumptief of Dienstverlening. Leerlingen ontdekken welk werk bij ze past en wat ze leuk vinden. Ze leren werknemersvaardigheden en ontwikkelen een goede werkhouding. Ook passen ze in de praktijk toe wat ze leren op school. 

Arbeidsinteressetest 
Leerlingen maken een arbeidsinteressetest om hun belangstelling voor verschillende werkvelden te ontdekken. Deze test is de basis voor een gesprek met de leerling en ouders om een stageplek te kiezen. Ook nemen we een zogenoemd Siabo-assessment af om de stagegeschiktheid te meten. 

Stages 
In de opbouw naar een toekomstige werkplek kennen we binnen vso De Linde de volgende soorten stages: 

  • Interne stage
  • LOL-stage
  • Externe stage

Interne stage 
De interne stage heeft als doel om een eerste stap te zetten richting een stageplek. Daarnaast heeft het ook als doel om te werken aan werknemersvaardigheden. Hoe presenteer je jezelf? Kan ik mij aan afspraken houden (op tijd komen/werkkleding aan)? Kan ik iemand netjes begroeten of iets vragen? Dit alles gebeurt onder begeleiding in de veilige omgeving binnen school met betekenisvolle werkzaamheden. 

LOL-stage (Leren-Op-Locatie) 
Om alle leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstige stage hebben we begeleide LOL-stage buiten de school voor consumptief, fietstechniek, kunst, groothuishouding en groen. Een van onze externe werkplekken is het MatchPOinD trainingscentrum. Hier leren leerlingen werknemersvaardigheden in de praktijk toe te passen. Ook voeren ze productiegerichte werkzaamheden uit. 

Externe stage 
Voorbeelden van externe stages, passend bij het ontwikkelingsperspectief, zijn: 

  • Leerlingen die uitstromen naar dagbesteding lopen stage bij zorginstellingen als De Parabool en JP van den Bent stichting. Ze kunnen daar stage lopen bij industrieel werk, de bakkerij, kwekerij, wasserij en textielwerkplaats.
  • Leerlingen die uitstromen naar betaald werk lopen stage bij bedrijven. Denk aan winkels, supermarkten, bouwbedrijven, woon- en zorgcentra, plantenkwekerijen, schoonmaak­bedrijven en industriële bedrijven.

Stageduur 
Voor de lengte van een interne en lol-stage staat een half jaar. De lengte en het aantal dagen per week voor een externe stage verschilt per leerling. Met voortgangs- en evaluatiegesprekken houden we bij hoe het gaat. Ons team arbeidstoeleiding bezoekt de leerling regelmatig op de stageplek. De stagebegeleider stelt een eindverslag op. Dit doet hij op basis van een eindgesprek met de leerling en de stagebieder. 

Catering Consumptief

Leerlingen kunnen stage lopen bij Catering Consumptief. Dat is de catering van De Linde. Ze verzorgen hun eigen gezonde schoolkantine, doen cateringopdrachten voor externe bedrijven of werken op locatie. Ook kunnen leerlingen een formele interne stage lopen. Deze leerlingen verzorgen de totale catering aan derden in hun eigen schoolrestaurant.