Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen getoetst. Ook krijgen onze leerlingen een diploma. De vlag kan uit! 

Toetsen en examen 
We hebben een systeem van toetsing en evaluatie. Dit gebruiken we om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerling. Hiervoor gebruiken we de toetsen van Cito, het leerlingvolgsysteem en de leerlingbespreking. 

Daarnaast is er de mogelijkheid voor onze leerlingen dat zij IVIO-examens afleggen voor Nederland, Engels, Reken en wiskunde. 

Rapport 
De leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport die samen met de leerlingen wordt gemaakt. Hierin staan de ervaringen die zij hebben opgedaan in het afgelopen schooljaar. Uiteraard staan er ook foto’s in die zijn gemaakt tijdens de verschillende lessen en activiteiten. Op dit moment zijn we een digitaal rapportfolio aan het ontwikkelen waarin alle vorderingen van de leerlingen op geheel eigen wijze zullen worden vormgegeven. 

Diploma 
Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze hebben geleerd en welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben. Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben gemaakt. Meer weten of het reglement lezen?

Diploma