Toetsen en examen

Ook in het speciaal voortgezet onderwijs worden leerlingen gewoon getoetst. En sinds schooljaar 2021-2022 krijgen onze leerlingen een diploma. De vlag kan uit!

Toetsen en examen

We hebben een systeem van toetsing en evaluatie. Dit gebruiken we om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de leerling. Hiervoor gebruiken we de toetsen van Cito, het leerlingvolgsysteem en de leerlingbespreking.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor onze leerlingen dat zij IVIO-examens afleggen voor Nederland, Engels, Reken en wiskunde.

Rapport

De leerlingen krijgen aan het eind van ieder schooljaar een rapport. Hierin staan de vorderingen in de verschillende vakken en vormingsgebieden. Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van een digitaal portfolio. Ook staan er foto’s in die zijn gemaakt tijdens lessen of bijzondere activiteiten. Bij het verlaten van de school krijgt iedere leerling een overgangsdocument mee.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze geleerd hebben. En welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij of zij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben gemaakt. Meer weten of het reglement lezen?

Diploma