Het voortgezet speciaal onderwijs van De Linde leert leerlingen actief mee te doen in de maatschappij. Qua wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Schoolgids Stage lopen bij ons Terug naar de keuzepagina

Het voortgezet speciaal onderwijs van De Linde leert leerlingen actief mee te doen in de maatschappij. Qua wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Schoolgids Stage lopen bij ons Terug naar de keuzepagina

Wat onze school speciaal maakt

Op het voortgezet speciaal onderwijs van De Linde voelen leerlingen zich veilig en geborgen. We laten iedereen in zijn waarde.

Gezonde school

Onze school is ervan overtuigd dat wij een omgeving moeten bieden waar gezond eten gemakkelijk, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Gezonde school
Gezonde school

Twitter

Sport en bewegen

De leerlingen maken kennis met een breed aanbod van activiteiten die passen bij de hedendaagse maatschappij en de leefwereld van de jongere. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten betekenisvol zijn en de uitdaging snel herkenbaar is. Doordat leerlingen deelnemen aan de verschillende activiteiten, kunnen zij zich ontwikkelen, succeservaringen opdoen en met plezier deelnemen.

Sport en bewegen
Sport en bewegen