Vakanties en rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 29 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1.000 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn steeds van 8.30 tot 14.30 uur. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Studiedagen

Op onze studiedagen hebben de leerlingen vrij. Ouders ontvangen de jaarplanning aan het begin van ieder schooljaar. Meer informatie volgt ook op deze pagina.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

 

Vakanties 2022-2023

Eerste schooldag
29 augustus
Herfstvakantie
17 oktober t/m 21 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
27 februari t/m 3 maart
Paasvakantie
7 t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
24 juli t/m 1 september