Wat De Linde speciaal maakt

De Linde biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. De ontwikkeling van onze leerlingen verloopt niet vanzelfsprekend. Ze hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte. Onze leerlingen hebben gemeen dat ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en methoden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We stimuleren onze leerlingen om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. 

Onze school in het kort 
Vso De Linde is een openbare school die openstaat voor kinderen, ouders en teamleden met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. We leren van elkaar en respecteren elkaars identiteit. 

Onze school heeft: 

  • 90 leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar
  • 7 groepen
  • 35 medewerkers

Schoolklimaat 
Ons schoolklimaat zie je terug in onze kernwaarden talent, onderzoeken, verbinden, ondernemen en creatief. Een open sfeer op school vinden we belangrijk. We laten iedereen in zijn waarde en respecteren en accepteren elkaar als persoon. Dit betekent dat de school een plek is waar leerlingen zich veilig en geborgen kunnen voelen. We stimuleren onze leerlingen om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. Ons uitgangspunt is dat ouders en school samen de zorg voor de leerling delen. 

Het gebouw 
Ons gebouw staat middenin de woonwijk Zandweert in Deventer. Op onze school vinden de leerlingen een veilige basis voor hun ontwikkeling. Het gebouw is rolstoelvriendelijk en biedt alle faciliteiten die onze leerlingen nodig hebben. 

Gezonde school 
Vso De Linde heeft als streven een gezonde school te zijn. We werken hierin samen met Special Heroes en besteden extra tijd en aandacht aan (sportieve) vrije tijdsbesteding. 

De groepen 
De Linde is ingedeeld in zeven groepen. Deze indeling maken we op basis van de leerroute en ondersteunings­behoefte van de leerlingen. De groepen hebben namen die een directe verbinding hebben met Deventer. Zo hebben we de groepen Waag, Brink en Daventria. Zo voorkomen we dat leerlingen de ene groep als ‘hoger of lager’ ervaren dan een andere groep. 

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Neem gerust contact op