Wat De Linde speciaal maakt

De Linde biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. De ontwikkeling van onze leerlingen verloopt niet vanzelfsprekend. Ze hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte. Onze leerlingen hebben gemeen dat ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en methoden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. We stimuleren onze leerlingen om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen.

Onze school in het kort

De Linde is een openbare school die openstaat voor kinderen, ouders en teamleden met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. We leren van elkaar en respecteren elkaars identiteit.
De Linde heeft:

  • 90 leerlingen
  • 7 groepen (van ongeveer 14 leerlingen)
  • 35 medewerkers
  • een onderwijszorgarrangement i.s.m. orthopedisch dagcentrum ‘t Lantaarntje

Schoolklimaat

Een open sfeer op school vinden we belangrijk. We laten iedereen in zijn waarde en respecteren en accepteren elkaar als persoon. Dit betekent dat de school een plek is waar leerlingen zich veilig en geborgen kunnen voelen. We stimuleren onze leerlingen om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. Ons uitgangspunt is dat ouders en school samen de zorg voor de leerling delen.

Gezonde school

De Linde is officieel gecertificeerd als Gezonde School. We kregen de certificering vanwege onze activiteiten met Special Heroes en onze extra aandacht voor sportieve en gezonde vrije tijd.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een Goed. Hier zijn we natuurlijk erg trots op.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Neem gerust contact op