Onze leerlingen

De Linde biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking. De ontwikkeling van onze leerlingen verloopt niet vanzelfsprekend. Ze hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte. De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 12 en 20 jaar.

Elke leerling is uniek

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind écht gezien wordt. We kijken daarom naar de onderwijsbehoefte van elke individuele leerling. Wat is er nodig om met succes zijn of haar schooltijd te doorlopen? Hun kwaliteiten, talenten en mogelijkheden staan daarbij voorop. Op het gebied van schoolse vakken, sociale vaardigheden, burgerschap én vrije tijd. Want we werken ernaartoe dat de leerling zichzelf zo goed mogelijk kan redden.

Oog voor talent

We onderzoeken welke talenten een leerling bezit. Zo zorgen we ervoor dat we leerlingen op de juiste manier kunnen laten ontwikkelen. Talentontwikkeling wordt gebruikt om zoveel mogelijk af te stemmen op wat de leerlingen nodig hebben. Onze leerlingen halen zo meer uit zichzelf en ontplooien hun talenten. Hiervoor hebben we de Talentenschijf ontwikkeld. Deze zetten we in tijdens alle (praktijk)lessen, stage- en leerlinggesprekken.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ze zijn aangewezen op speciale begeleiding en methoden om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op een actieve deelname aan de maatschappij. Ook hebben ze vaak ondersteuning nodig vanwege hun gedrag of gezondheid. Wij bieden deze ondersteuning graag.

Meer over De Linde

Elke dag opnieuw zijn er mooie verhalen te vertellen over onze leerlingen. Volg ons op social media of de website voor het laatste nieuws.

Nieuws van De Linde