Onze doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021

 • Toekomstbestendig onderwijs. We vertaalden onze hernieuwde kernwaarden en visie naar ons onderwijsaanbod in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelden het aanbod voor en de expertise over onderwijs en technologie in de IX-klas verder door.
 • Afstemming met zorgpartners. Voor onze onderwijszorggroepen stemden we het onderwijs nog beter af. Ook zijn fysieke ruimtes aangepast om beter aan te sluiten op de behoeften van leerlingen.
 • Inzet van de Talentenschijf. We maakten talent zichtbaar en professionaliseerden onze leerkrachten.
 • Optimaliseren praktijkvakken.
 • Anders Vasthouden. We gingen aan de slag met de nieuwe sturingsfilosofie van De Onderwijsspecialisten volgens de principes van Wouter Hart. Zie ook www.deonderwijsspecialisten.nl/koers

Nieuw jaar, nieuwe doelen

 • Samenwerking De Bloemendal. Vanuit MatchPOinD breiden we de samenwerking met het woonzorgcentrum verder uit.
 • Meer samenhang tussen stage en lessen. Samen met leerkrachten gaan we aan de slag met de methode TWER voor meer verbinding tussen school en praktijk.
 • Toekomstmarkt. Deze markt was vorig jaar een succes en krijgt een vervolg in het najaar van 2022.
 • Uitbreiding van de Talentenschijf. Samen met De Onderwijsspecialisten onderzoeken we of een digitale variant mogelijk is.
 • Anders Organiseren. We nemen deel aan een pilot van De Onderwijsspecialisten om te komen tot een doorgaande leerlijn in arbeidstoeleiding.
 • Leefstijlprogramma. Het hele team van vso De Linde wordt geschoold in leefstijllessen om de sociaal-emotionele vaardigheden, normen en waarden van leerlingen te helpen vergroten. Niet alleen de leerling wordt sterker, ook de hele groep.

Onze resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Lees meer over onze resultaten