Agenda

07-04-2023

Paasvakantie 7 april 2023 t/m 10 april 2023

24-04-2023

Meivakantie 24 april 2023 t/m 5 mei 2023

18-05-2023

Hemelvaart 18 mei 2023 en 19 mei 2023

29-05-2023

Pinksteren 29 mei 2023

30-05-2023

Studiedag dinsdag 30 mei 2023

24-07-2023

Zomervakantie 24 juli 2023 t/m 1 september 2023