Samen met partners en omgeving

De Linde werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs en verstrekt daarvoor een toelatingsverklaring. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Deventer. Lees meer op www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Zie ook www.passendonderwijs.nl.  

Samen met gemeenten en bedrijven

Als school hebben een groot netwerk aan contacten met bedrijven en instellingen waar onze leerlingen stage lopen. Als streekschool hebben we te maken met leerlingen uit meerdere gemeenten. Voor alle gemeenten zijn er contactpersonen voor leerlingenvervoer, jeugdzorg en WMO loketten.

Samen met buitenschoolse opvang

Een groeiend aantal leerlingen van onze school maakt gebruik van de buitenschoolse opvang (bso) van de JP van den Bent stichting. Voor deze opvang heeft u een indicatie nodig. Deze kun je aanvragen via de gezinscoach.

Samen met een kunstatelier

Behalve van ons eigen atelier maken we ook gebruik van ons atelier Kunst onder De Linde in woonzorgcentrum De Bloemendal om lessen te geven en onze werken te exposeren. Hier ervaren leerlingen een zinvolle vrijetijdsbesteding in beeldende kunst.

Samen met vrijwilligers

We krijgen soms hulp van vrijwilligers bij vervoer, vieringen en uitstapjes. Onze vrijwilligers ondersteunen onder andere bij vrijetijdsbesteding en tuinonderhoud.

Samen met Vrienden van De Linde

De stichting Vrienden van De Linde is opgericht met als doel onze school financieel te ondersteunen. De stichting ontvangt inkomsten uit giften en donaties van instellingen, particulieren en bedrijven.

Volg de Vrienden van de Linde op Facebook