Samen met leerlingen en ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. En ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Samen met leerlingen

De Linde heeft een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit alle groepen. Eén keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt, in aanwezigheid van een teamlid, dan onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over de inrichting van de school of over de schoolafspraken. Het verslag van deze vergadering bespreken we in de groepen, het team en de schoolleiding.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer
Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn ook wij benieuwd. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via deze website. Hier vind je actuele informatie en het laatste nieuws over het onderwijs, de school en andere belangrijke zaken.
  • Via de nieuwsbrief. Een informatiebrief vol belangrijke schoolzaken en activiteiten.
  • Via e-mail. Als het nodig is, ontvang je een verslag over hoe de dag van je kind is verlopen.
  • Via social media. Volg ons bijvoorbeeld op LinkedIN of Twitter voor het laatste nieuws.

Oudergesprekken
Twee keer per jaar nodigen we ouders en hun kind uit voor een gesprek. Bij nieuwe leerlingen komt de groepsleraar op huisbezoek voor een kennismaking. Voor en na schooltijd zijn leraren telefonisch bereikbaar. Voor een uitgebreid gesprek kun je een aparte afspraak maken.

Ouderbetrokkenheid
We vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden bij het onderwijs en wat er op school gebeurt. Daarom hebben we een klankbordgroep ouderbetrokkenheid. De groep bestaat uit ouders en teamleden en komt regelmatig bij elkaar. Het doel van de klankbordgroep is een gelijkwaardige, respectvolle samenwerking tussen ouders en school. Een afvaardiging van ouders en teamleden heeft zitting in de activiteitencommissie

Medezeggenschapsraad
In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.

Lees meer over de gmr