Het voortgezet speciaal onderwijs van De Linde leert leerlingen actief mee te doen in de maatschappij. Qua wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Jaarplanning en rooster Werken bij De Linde Naar De Linde SO

Het voortgezet speciaal onderwijs van De Linde leert leerlingen actief mee te doen in de maatschappij. Qua wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

Jaarplanning en rooster Werken bij De Linde Naar De Linde SO

Wat onze school speciaal maakt

Op het voortgezet speciaal onderwijs van De Linde voelen leerlingen zich veilig en geborgen. We laten iedereen in zijn waarde.

Gezonde school

Onze school is ervan overtuigd dat wij een omgeving moeten bieden waar gezond eten gemakkelijk, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Gezonde school