Klankbordgroep ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat onze ouders betrokken worden en zijn bij het reilen en zeilen op school. Wij verstaan onder ouderbetrokkenheid een gelijkwaardige, respectvolle samenwerking tussen ouders en school. Ouders en school werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van de leerling, met ruimte voor feedback. Ouderparticipatie, de deelname van ouders aan de inrichting van het onderwijs en het gebeuren op school, zijn onderdeel van ouderbetrokkenheid. We hebben daarom een klankbordgroep ouderbetrokkenheid, die bestaat uit ouders en teamleden. Regelmatig komt deze klankbordgroep bij elkaar.

Activiteitencommissie

De afgelopen jaren hadden we een ouderraad met enthousiaste en betrokken ouders. Sinds vorig jaar is de ouderraad vervangen door de activiteitencommissie. Zij organiseert feestelijke activiteiten zoals Kerst en Pasen. De activiteitencommissie bestaat uit een afvaardiging van ouders en teamleden uit de klankbordgroep ouderbetrokkenheid.

Ouderavonden

In samenspraak met de klankbordgroep ouderbetrokkenheid wordt bekeken of er een thema-avond wordt georganiseerd.

Voor ouders van nieuwe vso-leerlingen, die bij aanvang van het schooljaar op het vso zijn geplaatst,  wordt er  een informatie-avond georganiseerd. Deze vindt een paar weken voor de zomervakantie plaats. 

Perspectiefgesprekken

Twee keer per jaar nodigen wij u samen met uw kind uit voor een gesprek. Bij nieuwe leerlingen komt de groepsleraar op huisbezoek voor een (nadere) kennismaking. Vanaf een halfuur voor schooltijd tot geruime tijd na schooltijd zijn leraren telefonisch bereikbaar. Voor een uitgebreid gesprek adviseren wij u een afspraak maken. Wij verzoeken u om na schooltijd telefonisch contact met ons op te nemen, omdat leraren tijdens de lesuren hun aandacht bij de lessen en leerlingen hebben.

Hulpouders en vrijwilligers

Hulpouders helpen leerlingen bij onder andere vervoer en vieringen. Tevens ondersteunen zij bij uitstapjes. Op onze school helpen ook andere vrijwilligers dan ouders. Zij ondersteunen onder meer bij vrijetijdsbesteding en tuinonderhoud.