Weersomstandigheden Maandag 8 februari 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Donderdag jl. kon ik u via een brief het goede nieuws meedelen over de gedeeltelijke heropening van onze school.

In verband met de weersomstandigheden en daarmee de veiligheid voor leerlingen en medewerkers blijft de school morgen, maandag 8 februari, nog gesloten.

Er worden morgen geen online lessen gegeven en ook voor noodopvang zijn we dicht.

We zullen de situatie van dag tot dag bekijken. Onze hoop en verwachting is dat we vanaf dinsdag wel volgens het aangegeven rooster kunnen werken.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze situatie voor een ieder vervelend is maar voor nu is het niet anders.

In de loop van maandag berichten we u via e-mail over het vervolg.

 

Met vriendelijke groeten,

Jan Vernooij
Directeur VSO de Linde