Kijkje op de werkvloer: leerlocatie 'De Keulenstraat'

Op vrijdag 27 augustus zijn we weer gestart met 11 leerlingen bij onze leerlocatie 'De Keulenstraat' bij Huismeesterschap en de iX-klas. Waarom hebben we leerlocatie 'De Keulenstraat' en wat doen we bij deze locatie?

Vso De Linde vindt het belangrijk om de leerlingen zichtbaar te maken binnen het bedrijfsleven. Om deze reden heeft vso De Linde gekozen voor het ontwikkelen van een leren op locatieplek (LOL) waarbij contacten met het bedrijfsleven direct mogelijk zijn. Leerlocatie 'De Keulenstraat' i.s.m. de School voor Ondernemers van Ans van Amerongen. Op deze locatie werken we met de 2 lesgroepen huismeesterschap en de iX-klas. 

iX-klas

Educatie in combinatie met technologie is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het onderwijs wordt er flexibeler, aansprekender en gevarieerder van. Daar wil vso De Linde op inspelen met de Les-Op-Locatieplek: de iX-klas. Bij de iX-klas werken we met Media PA (project van Special Heroes). Leerprocessen worden zo ingericht dat er recht wordt gedaan aan de verschillen tussen en de kwaliteiten van de leerlingen waarin iedere leerling op zijn of haar eigen manier tot ontwikkeling kan komen. Leerlingen gaan in de iX-klas ontdekkend leren met verschillende soorten materialen op het gebied van ICT.

Huismeesterschap

Huismeesterschap is een combinatie van gastheerschap, dienstverlening, groen, techniek en consumptief. De leerlingen leren midden in het bedrijfsleven hun leerdoelen te behalen. Verschillende werkzaamheden worden gedaan voor de verschillende bedrijven aan de Keulenstraat 16. Een aantal bedrijven waar we zichtbaar zijn, zijn de School voor Ondernemers, Barstories, CCT Retail, Kwartslag, BSR acency, Standengroep, uitgeverij MOC, QRM, Talenten in Balans en AMBRAC. De talenten van onze leerlingen sluiten mooi aan op de werkzaamheden bij deze bedrijven. 

Huismeesterschap wordt gedaan vanuit MatchPOinD. MatchPOinD is een samenwerking van VSO en PrO scholen in Deventer. MatchPOinD heeft als ambitie om de leerlingen naar een juiste vervolg (werk)plek te laten uitstromen. Daartoe is MatchPOinD opgericht, een samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding tussen scholen en netwerkpartners met het doel een duurzame plek voor onze jongeren te realiseren.

Middels onze website, LinkedIn en twitter zullen we jullie op de hoogte houden van mooie ontwikkelingen op deze leerlocatie.