Interview leerling Hasna

Hasna uit de eindgroep van het VSO heeft in een interview wat verteld over haar stages. Interview met Hasna, uitstroom leerling VSO F 20 jaar. Hasna gaat de school verlaten, zij gaat werken op haar stageplek Humanitas.

Wanneer kwam je voor het eerst op V.S.O. de Linde? 

Hasna: Ik kwam hier op school toen ik 12 jaar was, op augustus 2011. Ik kwam toen bij juf Inge en Juf Annemieke in de klas.  Later heb ik ook nog bij andere leerkrachten in de klas gezeten. Mijn laatste schooljaar zit ik bij juf Lidy in de klas. Dat is de eindklas. Mijn stagebegeleider is Laurens, hij helpt mij steeds bij het zoeken naar een stage plaats.  

Hoe werd je voorbereid op stage? 

Hasna: Door lessen zoals gastheerschappij werd ik voorbereid op mijn toekomstige stage. Daar leerde ik bijvoorbeeld hoe ik mij moet gedragen op stage en wat ik wel en niet kan doen naar gasten en cliënten toe. 

Hoe verliepen je stages?

Hasna: Ik begon met interne stages op school, zoals Rotary, waar ik verder oefende met werken bij stages. Vervolgens mocht ik stage lopen buiten school. Ik begon bij Raster, waar ik eten maakte en mensen bediende. Mijn tweede stage buiten school was bij Dimence, waar ik hielp bij de catering. Mijn huidige stage is bij Humanitas, waar ik onder andere kamers schoonmaak en praat met cliënten. Op deze stageplek ga ik ook werken.

Hoe heeft de school mij geholpen?

Hasna: Via school heb ik twee schoonmaakcertificaten behaald, die bruikbaar zijn voor mijn stage en toekomstige werk. Ook kreeg ik begeleiding en had ik vele dingen op school geleerd die bruikbaar zijn voor stage. Voor mijn baan bij Zorgcentrum Humanitas heb ik een sollicitatiegesprek gehad en ik heb een dag meegelopen. Ze waren erg tevreden over mij. Nu ga ik dus van school af en heb ik een leuke baan. 

Geschreven door: Marnix (stagiaire VSO groep F).