In Sects For All

Goede en verantwoorde voeding is een veel voorkomend educatiethema op scholen. Het is belangrijk voor leerlingen om te weten waar hun voeding vandaan komt en welke impact voedselproductie op het milieu heeft. Middels een insectengastles mochten onze leerlingen, die de lessen catering volgen, hier zelf over nadenken en keuzes maken.

Wat zijn het voor diertjes, wat vinden we ervan en wie heeft ze al wel eens gegeten? Daarna zijn we samen op verkenning gegaan waarom ze wereldvriendelijk te kweken zijn en of ze wel gezond zijn.

Om te weten of ze lekker zijn, is er maar één manier om dat zeker te weten: zelf proeven. Iedereen mocht verschillende soorten insecten, zoals de meelworm, krekel, sprinkhaan, buffalo’s en gekruide insecten proeven.

Als afsluiting van de gastles zijn we in de keuken van vso De Linde zelf met insecten aan de slag te gaan en lekkere hapjes te maken. Dat vergroot de acceptatie en verlaagt de drempel om ze te eten. Erg leuk en leerzaam!

Klik hier.