Dinsdag 16 februari is de Linde VSO weer open!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals ik zondagmiddag aangegeven heb in mijn e-mail, stel ik u op de hoogte van de stand van zaken m.b.t. de opening van onze school.

Gezien de huidige omstandigheden zien we geen belemmeringen meer om de school vanaf dinsdag 16 februari weer te openen. 

We hebben de verwachting dat iedereen weer veilig naar onze school kan komen.

Dit natuurlijk volgens het rooster en de afspraken zoals eerder met u gecommuniceerd is.

Wij kijken ernaar uit de leerlingen weer op school te kunnen begroeten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jan Vernooij

Directeur VSO de Linde