Ziekmelding en bijzonder verlof

Ziekmelding

Wanneer uw zoon of dochter door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u dit vóór schooltijd te melden. De school is vanaf 08.00 uur te bereiken.

T 0570 – 67 21 79

Denkt u er ook aan zelf contact op te nemen met het taxibedrijf dat uw zoon of dochter naar school brengt? Uiteraard ook als hij of zij weer beter is.

Van leerlingen die stage lopen, verwachten wij dat ze zichzelf ziek of beter melden bij hun stageplek en de stagecoördinator.

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u het verzuim schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.