Vakanties en schooltijden

De eerste schooldag van het schooljaar 2019 - 2020 is maandag 26 augustus. Aan het begin van het nieuwe schooljaar delen we de jaarplanning uit. Naast vakanties staan hierop schoolactiviteiten en studiedagen. De jaarplanning vindt u ook op onze website.

Vakanties

Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober

Kerstvakantie

21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 23 februari

Goede Vrijdag

10 april

Pasen

13 april

Meivakantie

25 april t/m 10 mei

Hemelvaart

21 en 22 mei

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus

 

Studiedagen

  • 28 oktober 
  • 31 januari
  • 12 februari
  • 28 mei (studiemiddag)
  • 2 juni 

Schooltijden

Maandag

08.30 uur – 14.30 uur

Dinsdag

08.30 uur – 14.30 uur

Woensdag

08.30 uur – 14.30 uur

Donderdag

08.30 uur – 14.30 uur

Vrijdag

08.30 uur – 14.30 uur

Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn gebaseerd op het wettelijk bepaalde minimum lesuren. Op De Linde volgen leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs 1.000 uren per jaar les.