Sport en bewegen

Door verschillende bewegingssituaties aan te reiken, worden de leerlingen geïntroduceerd in de bewegingscultuur met een innovatief karakter (m.b.v. Mobiez). De leerlingen maken kennis met een breed aanbod van activiteiten die passen bij de hedendaagse maatschappij en de leefwereld van de jongere. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten betekenisvol zijn en de uitdaging snel herkenbaar is. Doordat leerlingen deelnemen aan de verschillende activiteiten, kunnen zij zich ontwikkelen, succeservaringen opdoen en met plezier deelnemen.

Motorische Remedial Teaching kan worden uitgelegd als het verlenen van extra hulp bij de bewegingsopvoeding. Het richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het individu. Binnen de Linde krijgen leerlingen die MRT nodig hebben één keer per week (max. half jaar) in kleine groepjes MRT. Samen met de leerkracht en de ouders wordt bekeken welke leerlingen hier baat bij hebben en hiervoor in aanmerking komen.

Sport en bewegen kent ook het onderdeel Sport PA. Bij Sport PA gaat het om talentontwikkeling en participatie voor jongeren in de bovenbouw van het speciaal onderwijs, waarbij sport als middel wordt ingezet voor verschillende doeleinden. Sport P.A.’s zijn jongeren, die middels de cursus ‘Ik ben P.A.’ en het opdoen van praktijkervaring, in staat zijn om sportieve activiteiten te organiseren en te begeleiden. Het cursusprogramma is gebaseerd op dezelfde methodiek als Special Heroes:

  1. Binnenschools,
  2. Naschools
  3. Buitenschools.

Jongeren leren (21e eeuwse) vaardigheden binnen de veilige omgeving van school. Vaardigheden die ook van pas komen bij de behandeling, arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs.

Sport PA sluit aan bij leergebied overstijgende kerndoelen: 

  • Leren leren (ontwikkelen van een open en flexibele werkhouding). 
  • Leren taken uitvoeren (planmatig, methodisch en zelfstandig taken uitvoeren en hierbij hulp te vragen). 
  • Leren functioneren in sociale situaties (competentie ontwikkeling op o.a. sociaal, emotioneel en communicatief gebied). 
  • Ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief (bewust van hun kracht en kwaliteiten en omgaan beperkingen, oriëntatie op zichzelf).