LACCS

Per schooljaar 2018-2019 is De Linde gestart met het LACCS-programma: een goed leven voor leerlingen binnen leerroute 1 en 2. Voor een goed leven moet het op vijf gebieden goed voor elkaar zijn. Vijf LACCS-gebieden:

  1. Lichamelijk welzijn
  2. Alertheid
  3. Contact
  4. Communicatie
  5. Stimulerende tijdsbesteding

Om een goed leven te bereiken voor onze leerlingen, werken wij intensief samen met alle partijen die direct bij de leerling betrokken zijn. Zowel de leerkracht, de onderwijsassistent, als de collega’s binnen de leerlingenzorg worden opgeleid binnen LACCS.