Kunst en cultuur

Het voortgezet speciaal onderwijs van De Linde wenst op alle vlakken, en zo ook op het gebied van kunst en cultuur, dat haar leerlingen gedurende hun schoolperiode onderdeel uitmaken van de maatschappij, om hen op die wijze goed voor te bereiden op transitie naar dagbesteding, arbeid en vrijetijdsbesteding. Naast creatieve vakken binnen de schoolmuren, beschikt De Linde voor leerlingen die wat ouder zijn, over twee kunstateliers buiten de school. Door een kunstatelier vorm te geven als Leren op Locatie plek, ontstaat er een rijke en betekenisvolle leeromgeving. 

De school neemt bovendien deel aan projecten Cultuur met Kwaliteit i.s.m. Kunstcircuit Deventer. Vanuit CMK komen leerlingen in aanraking met een modern en innovatief aanbod zoals stop-motion en gamedesign. De ervaring leert dat dit een prachtig aanbod is, passend bij de belevingswereld van de leerlingen! 

Neem voor meer informatie contact op met Annemarie Oeseburg.