Catering Consumptief

Catering Consumptief bestaat in de eerste plaats uit de interne catering op De Linde. Leerlingen verzorgen hun eigen (gezonde) schoolkantine, maar doen ook cateringopdrachten voor externe opdrachtgevers. In een volgende fase van het arbeidstoeleidingsproces kunnen leerlingen deelnemen aan ‘Leren op Locatie’ bij Raster. Ten slotte kunnen leerlingen een formele interne stage lopen: de volledige cateringstage. Deze leerlingen verzorgen de totale catering aan derden in hun eigen schoolrestaurant. Hiermee is er een doorgaande lijn binnen de catering gerealiseerd.