Arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding is de voorbereiding op dagbesteding of (beschutte) arbeid na school. Wij begeleiden de leerling in verschillende fases naar een geschikte plek.

Doelen

Arbeidstoeleiding heeft de volgende doelen:

 • oriëntatie op diverse werkvelden;
 • de belangstelling voor een werkveld toetsen;
 • leren functioneren in verschillende organisaties;
 • het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk;
 • ontwikkelen van een goede werkhouding.

Daarnaast formuleren we specifieke doelen die gericht zijn op de ontwikkeling van de leerling. Vanuit een brede oriëntatie begeleiden we leerlingen naar een van de richtingen:

 • Groen
 • Atelier
 • Techniek
 • Consumptief
 • Dienstverlening.

Hierbij kijken we naar hun belangstelling, talenten en mogelijkheden.

Interesse en geschiktheid

We nemen een arbeidsinteressetest af om de interesse voor de verschillende werkvelden te inventariseren. Deze dient als basis voor een gesprek met de leerling en ouders om een stageplek te kiezen. Ook nemen we een zogenoemd Siabo-assessment af om de stagegeschiktheid te meten. We gebruiken Siabo ook als ontwikkelingsinstrument.

Begeleide werkplekken

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomstige stage hebben we begeleide leerwerkplekken buiten de school voor:

 • catering
 • fietstechniek
 • kunst
 • groothuishouding
 • groen.

Een van onze externe werkplekken is het trainingscentrum. Hier leren leerlingen werknemersvaardigheden in de praktijk toe te passen. Ook voeren ze productiegerichte werkzaamheden uit.

Catering Consumptief

Catering Consumptief bestaat in de eerste plaats uit de interne catering op De Linde. Leerlingen verzorgen hun eigen gezonde schoolkantine, maar doen ook cateringopdrachten voor externe opdrachtgevers.

In een volgende fase van het arbeidstoeleidingsproces kunnen leerlingen deelnemen aan ‘Leren op Locatie’ bij Raster.

Ten slotte kunnen leerlingen een formele interne stage lopen: de volledige cateringstage. Deze leerlingen verzorgen de totale catering aan derden in hun eigen schoolrestaurant. Hiermee is er een doorgaande lijn binnen de catering gerealiseerd.

Stage

Leerlingen die we toeleiden naar dagbesteding, lopen stage bij zorginstellingen zoals De Parabool en JP van den Bent stichting. Ze kunnen daar stage lopen in bijvoorbeeld de volgende werkvelden:

 • industrieel werk
 • bakkerij
 • kwekerij
 • wasserij
 • textielwerkplaats

Leerlingen die we toeleiden naar betaald werk, lopen stage bij bedrijven zoals:

 • winkels
 • supermarkten
 • bouwbedrijven
 • woon- en zorgcentra
 • plantenkwekerijen
 • schoonmaakbedrijven
 • industriële bedrijven

De lengte van een stageperiode en het aantal dagen dat een leerling per week stage loopt, kan per leerling verschillen. De coördinator arbeidstoeleiding bezoekt de leerling regelmatig op de stageplek. De voortgang van de stage houden we bij met voortgangs- en evaluatiegesprekken. De stagebegeleider stelt een eindverslag op. Hij baseert zich hierbij op een eindgesprek met de leerling en de stagebieder.