Welkom aan alle nieuwe leerlingen

Voor de meivakantie hebben er oriëntatiebezoeken plaatsgevonden voor de ouders van de leerlingen die vanuit het so de Linde na de zomervakantie op het vso instromen.
Een nieuwe school is natuurlijk een grote stap in het leven van een kind en tegelijkertijd is zo'n moment ook een feestelijke mijlpaal. 
De grote stap naar het voorgezet speciaal onderwijs! 
De ouders hebben tijdens hun bezoek een beeld gekregen van ons vso. Daarnaast kregen ze informatie over hoe het onderwijs op vso De Linde vormt krijgt. Daarnaast heeft er een rondleiding door het vso-gebouw plaatsgevonden. Het bezoek werd afgerond met een vragenrondje en ontvingen de ouders een goody-bag met daarin een gezonde versnapering, eigen gebakken cupcake en een zelfgemaakte kaars. 

Een school in bedrijf zien is belangrijk om de sfeer te kunnen proeven, om te zien hoe er gewerkt wordt en om straks te kunnen zeggen tegen je kind: ik ben op jouw school geweest en je bent heel erg welkom op jouw nieuwe school en er wordt gekeken naar jouw talent! Het team van vso De Linde wenst de nieuwe leerlingen en hun ouders zeer welkom en wenst hen heel veel succes