Themaweken 'Op weg naar werk'

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met ons jaarlijks terugkerende thema ‘Op weg naar werk’. Een thema dat heel centraal staat binnen onze school. Dit alles met als doel om alle leerlingen toe te leiden naar een passende vervolgplek. Op dinsdag 1 maart hebben we een mooie Kick-off van dit thema gehad op het schoolplein. Leerlingen hebben tijdens de kick-off een eerste kennismaking gekregen met verschillende vormen van stage en de daarbij horende werknemersvaardigheden. 

 

Tijdens de kick-off is onze nieuwe kledinglijn gepresenteerd, die bedoeld is voor de leerlingen die actief zijn op de verschillende leren-op-locatieplekken. Hiermee willen we de leerlingen ook voorbereiden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen werkkleding. Deze kleding is i.s.m. wasconnect gerealiseerd. 

De themaweken duren t/m 25 mei 2022. Tijdens de weken komen de volgende onderdelen aanbod: 

  • Gastles door team arbeidstoeleiding
  • Excursies naar verschillende Leren op Locatie-plekken en interessante stage-/werkplekken
  • Lessen in de groep over ‘Op weg naar werk’ door de groepsleerkracht
  • Gastlessen door oudleerlingen/externe partijen
  • De arbeidsinteressetest en een stage-assessment worden bij enkele leerlingen afgenomen

We gaan de themaweken afsluiten met een toekomstmarkt op dinsdag 24 mei van 16.00 - 19.00 uur. Op de toekomstmarkt van vso De Linde informeren verschillende organisaties de leerlingen en ouders over belangrijke zaken voor de toekomst op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. We gaan er op dit moment vanuit dat we u hiervoor naar school toe kunnen laten komen op een veilige manier. We houden u hiervan op de hoogte en komen nog bij u terug voor meer informatie. Maar zet de datum alvast in de agenda! 

 

Tot slot willen we u attenderen op het bijwonen van de Webinar ''Als je kind van school gaat''. Tijdens deze Webinar, georganiseerd door de Onderwijsspecialisten, kunt u meer te weten komen over wat er allemaal bij komt kijken als een leerling bezig is aan met zijn laatste fase op school. Deze Webinar zal op maandag 14 maart van 19u tot 21u plaatsvinden.