Studiedagen

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de volgende studiedagen ingepland:
Maandag 10 oktober, vrijdag 11 november, woensdag 1 februari 2023 en dinsdag 30 mei 2023.
De data van nog 2 studiedagen zijn nog niet bekend en worden nader bepaald. Hierover wordt u nog geïnformeerd.