Onderzoek 2022 sportbehoefte op VSO de Linde!

Vanaf half maart 2020 kreeg de Nederlandse bevolking te maken met maatregelen om de verspreiding van het virus SARS-CoV-2 tegen te gaan. Dit betekende periodes van thuis werken, sluiting van onder andere scholen en sport- en fitnessclubs, beperkt buiten sporten in groepen en geen sportwedstrijden. Vorig jaar is dit onderzoek vergeleken met het huidige sport- beweeggedrag van de leerlingen van VSO de Linde. De coronapandemie had geen grote invloed op het sport- beweeggedrag van onze leerlingen. Echter zien we dat dit schooljaar de sportparticipatie gedaald is. Dit heeft vooral te maken met de nieuwe aanwas van leerlingen die nog geen sport beoefenen. Daarnaast hebben ook veel sportende leerlingen de school verlaten, waardoor het goed verklaarbaar is waarom de sportparticipatie gedaald is.

Uit ons onderzoek (2022) blijkt dat 51% van de leerlingen lid is van een sportvereniging, terwijl landelijk 29% van de bevolking in 2020 lid was van een sportvereniging. De belangrijkste reden voor onze leerlingen om te sporten zijn gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging, plezierbeleving/ontspanning en sociale contacten/gezelligheid.  Aan de andere kant sport 46% van onze leerlingen niet. De overige 3% heeft aangegeven wel te sporten, maar niet in verenigingsverband (ongebonden).

 

 

Om inzicht te krijgen in de sporten die het meest worden beoefend, konden de leerlingen aangegeven welke sport zij op dit moment beoefenden. Hieronder is een top vijf weergegeven van de meest beoefende sporten van onze leerlingen:

  1. Voetbal (16 leerlingen)
  2. Dansen (5 leerlingen)
  3. Zwemmen (5 leerlingen)
  4. Wielrennen (5 leerlingen)
  5. Paardrijden (4 leerlingen)

 

De komende periode zal naar aanleiding van dit onderzoek, de individuele sportadviezen centraal staan.  
12 leerlingen hebben aangegeven graag te willen sporten, maar hebben hierbij hulp nodig. Ook blijkt dat er nog onwetendheid is over de sportmogelijkheden en financiële ondersteuning. Aan de combinatiefunctionaris de taak om deze onwetendheid weg te nemen. Daarnaast blijft het een speerpunt om het netwerk uit te breiden, zodat er nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen de school en de sportaanbieder.

Wilt u meer informatie over het onderzoek of is uw zoon of dochter opzoek naar een leuke sport?
Neem dan contact met Chantal Migo via c.migo@linde-deventer.nl.
Daarnaast kunt u het actuele (speciaal) aanbod vinden op de volgende website: www.unieksporten.nl