Gouden schoolkantine schaal 2021 - 2022

We hebben het volgende goede nieuws ontvangen:

VSO de Linde in Deventer verdient een gouden Schoolkantine Schaal 2021-2022, omdat jullie kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor scholen. Jullie kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend. De gezonde keuze wordt daarmee de gemakkelijke keuze!

 

Jullie gouden kantine:

  • Zorgt voor minimaal 80% aan gezonde keuzemogelijkheden in het uitgestalde aanbod en het automatenaanbod (indien aanwezig);
  • Biedt water, en groente en/of fruit aan;
  • Heeft de gezonde kantine vastgelegd in het beleid;
  • En voldoet aan minimaal 8 van de 9 uitstralingspunten.

 

Wij hebben de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen. De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. 

Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine