Chocoladeletters voor bewoners van De Bloemendal

Leerlingen van vso De Linde en Arkelstein overhandigden deze week chocoladeletters en een door leerlingen geschreven gedicht aan bewoners van het woonzorgcentrum De Bloemendal in Deventer.

Samen iets betekenen voor ouderen

Het was niet de eerste keer dat leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en bewoners van De Bloemendal elkaar ontmoetten. De samenwerking tussen de scholen en het woonzorgcentrum bestaat al langer en is voor alle partijen van grote waarde. MatchPOinD is de organisatie achter de samenwerking en zorgt ervoor dat scholen en netwerkpartners elkaar weten te vinden met het doel om een duurzame plek voor jongeren te realiseren. Zo bundelen verschillende partijen hun krachten om samen iets te betekenen voor de ouderen van De Bloemendal. De aanwezigheid van de jongeren zorgt bovendien voor levendigheid en wat afleiding, zeker in deze tijd waarin corona nog altijd ons leven domineert.

Nieuwe mogelijkheden voor werkervaring

De Bloemendal ondergaat momenteel een grote verbouwing die naar verwachting in de nazomer van 2022 is afgerond. Bewoners kunnen zich verheugen op een gloednieuw centrum met extra diensten zoals een kapper, wasserette, een winkel en een servicebalie. Voor onze school en andere scholen bieden deze nieuwe diensten mogelijkheden om de samenwerking verder uit te breiden en nieuwe leer-werkplekken te creëren voor leerlingen. Voor leerlingen is het geweldig dat zij buiten school, ‘in het echt’ werkervaring op kunnen doen.

Een mooi cadeau

Om de overlast door de verbouwing en de eenzaamheid door corona wat te verzachten, boden Woonzorg Nederland en Draaisma Bouw de bewoners van De Bloemendal een chocoladeletter aan. Leerlingen hebben de chocoladeletters uitgedeeld en deden er een zelfgeschreven gedichtje bij. En omdat deze smakelijke attentie zo goed in de smaak viel, wordt er al hard gewerkt aan een kerstpresentje. Ook met kerst kunnen de bewoners van De Bloemendal dus rekenen op de aandacht van onze leerlingen.;

Ons Onderwijs

Onze leerlingen leren actief mee te doen in de maatschappij, op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Op De Linde ontwikkelen zij bijvoorbeeld hun sociale en arbeidsmatige vaardigheden. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.

Lees meer over ons onderwijs